: 09132154045 - 03132293087
رنگ شفاف - زیباپلاست

ترسبافان متالایز 20 میکرون
  • می 31 2020
  • zibaplas

ترسبافان متالایز 20 میکرون

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه موجود در انبار 500 کیلوگرمی ...

ادامه مطلب
ترسبافان سایز سفارشی
  • zibaplas

ترسبافان سایز سفارشی

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه موجود در انبار 500 کیلوگرمی ...

ادامه مطلب
cpp
  • zibaplas

cpp

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه - 25 میکرون موجود در ...

ادامه مطلب
ترسبافان شفاف 40 میکرون
  • zibaplas

ترسبافان شفاف 40 میکرون

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه موجود در انبار 500 کیلوگرمی ...

ادامه مطلب
ترسبافان شفاف 30 میکرون
  • zibaplas

ترسبافان شفاف 30 میکرون

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) شفاف سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه موجود در انبار 500 ...

ادامه مطلب
ترسبافان صدفی 35 میکرون
  • zibaplas

ترسبافان صدفی 35 میکرون

عنوان ویژگی نوع جنس ترسبافان (bopp) شفاف سایز طبق عرض های قسمت توضیحات نوع مواد درجه 1 برند پوشینه موجود در انبار 500 ...

ادامه مطلب
نایلون نونی 65*85
  • zibaplas

نایلون نونی 65*85

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 65*85 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
نایلون نونی 55*75
  • zibaplas

نایلون نونی 55*75

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 55*75 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه فریزر فله 25*35
  • zibaplas

کیسه فریزر فله 25*35

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 25*35 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب