: 09132154045 - 03132293087
رنگ زرد - زیباپلاست

کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5
  • می 31 2020
  • zibaplas

کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله  زرد 70*90 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله زرد 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلو گرم زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 60*100 زرد – مشکی
  • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 60*100 زرد – مشکی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز 100*60 نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار 5000 کیلو گرم زمان تحویل ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی
  • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار - زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 50*80 زرد – مشکی
  • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 50*80 زرد – مشکی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز 50*80 نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار 1000 کیلو گرم زمان تحویل ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 80*120 زرد – مشکی
  • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 80*120 زرد – مشکی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز 120*80 نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار 5000 کیلو گرم زمان تحویل ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز80*100زرد – مشکی
  • می 30 2020
  • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز80*100زرد – مشکی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز 100*80 نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار 5000 کیلو گرم زمان تحویل ...

ادامه مطلب