: 09132154045 - 03132293087
دستمال کاغذی - زیباپلاست

دستمال کاغذی 1200 برگ اقتصادی (3تایی)
  • می 31 2020
  • zibaplas

دستمال کاغذی 1200 برگ اقتصادی (3تایی)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 1200برگ صادراتی-3تایی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال 800 برگ اقتصادی (2تایی)
  • zibaplas

دستمال 800 برگ اقتصادی (2تایی)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 800برگ صادراتی-2تایی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال حوله دو قلو( 4لا)
  • zibaplas

دستمال حوله دو قلو( 4لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال حوله 2قلو - 4لا( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال  کاغذی 300 برگ 3 لا صادراتی
  • zibaplas

دستمال کاغذی 300 برگ 3 لا صادراتی

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 300برگ 3لا صادراتی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد ...

ادامه مطلب
دستمال 300 برگ صادراتی
  • zibaplas

دستمال 300 برگ صادراتی

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 300برگ صادراتی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال 400 برگ صادراتی
  • zibaplas

دستمال 400 برگ صادراتی

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 400برگ صادراتی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال حوله تکی (4لا)
  • zibaplas

دستمال حوله تکی (4لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال حوله تکی - 4لا( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال کاغذی 200 برگ صادراتی
  • zibaplas

دستمال کاغذی 200 برگ صادراتی

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 200 برگ صادراتی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد ...

ادامه مطلب