: 09132154045 - 03132293087
کیسه زباله - نایلون - نایلکس - زیباپلاست

نایلون نونی 65*85
 • می 31 2020
 • zibaplas

نایلون نونی 65*85

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 65*85 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
نایلون نونی 55*75
 • zibaplas

نایلون نونی 55*75

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 55*75 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه فریزر فله 25*35
 • zibaplas

کیسه فریزر فله 25*35

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 25*35 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه فریزر فله 20*30
 • zibaplas

کیسه فریزر فله 20*30

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس فریزری سایز 20*30 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
نایلکس رکابی 55*65
 • zibaplas

نایلکس رکابی 55*65

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 55*65 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
نایلکس رکابی 45*55
 • zibaplas

نایلکس رکابی 45*55

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 45*55 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
نایلکس رکابی 37*47
 • zibaplas

نایلکس رکابی 37*47

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 37*47 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
نایلکس رکابی 30*40
 • zibaplas

نایلکس رکابی 30*40

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 30*40 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب