: 09132154045 - 03132293087
دستمال کاغذی و رولی - زیباپلاست

دستمال توالت 18 قلو ( 4لا)
 • می 31 2020
 • zibaplas

دستمال توالت 18 قلو ( 4لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 18قلو-4لا( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
دستمال توالت 12 قلو (4 لا)
 • zibaplas

دستمال توالت 12 قلو (4 لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 12قلو-4لا( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
دستمال توالت 9 قلو (4لا)
 • zibaplas

دستمال توالت 9 قلو (4لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 9قلو-4لا( برند شاندیز) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
دستمال توالت 8 قلو (4 لا)
 • zibaplas

دستمال توالت 8 قلو (4 لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 8قلو-4لا( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال توالت 6 قلو (4 لا)
 • zibaplas

دستمال توالت 6 قلو (4 لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 6قلو-4لا( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال کاغذی 1200 برگ اقتصادی (3تایی)
 • zibaplas

دستمال کاغذی 1200 برگ اقتصادی (3تایی)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 1200برگ صادراتی-3تایی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال 800 برگ اقتصادی (2تایی)
 • zibaplas

دستمال 800 برگ اقتصادی (2تایی)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال 800برگ صادراتی-2تایی( برند شاندیز - میشا ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال حوله دو قلو( 4لا)
 • zibaplas

دستمال حوله دو قلو( 4لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال حوله 2قلو - 4لا( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان ...

ادامه مطلب
دستمال توالت 4 قلو ( 4 لا)
 • zibaplas

دستمال توالت 4 قلو ( 4 لا)

عنوان ویژگی نوع جنس دستمال توالت 4 قلو ( 4 لا) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد زمان تحویل ...

ادامه مطلب
نوار بهداشتی بالدار بزرگ (15 عددی )
 • zibaplas

نوار بهداشتی بالدار بزرگ (15 عددی )

عنوان ویژگی نوع جنس نوار بهداشتی بالدار بزرگ (15 عددی)( برند شاندیز ) نوع تیشو درجه 1 ترکیه موجود در انبار 10000 عدد ...

ادامه مطلب