: 09132154045 - 03132293087

دسته‌بندی نشده

معلومات شاملة عن أكياس مقاومة للحريق إمحاء
  • ژوئن 13 2020
  • zibaplas

معلومات شاملة عن أكياس مقاومة للحريق إمحاء

معلومات شاملة عن أكياس مقاومة للحريق إمحاء به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها،مراکز بهداشتی درمانی ،کلینیک ها ، آزمایشگاه های  ...

ادامه مطلب