2019 دسامبر 31

سلفون BOPP چیست؟

سلفون BOPP چیست؟

فیلم سلفون  BOPP یکی از متنوع ترین فیلم ها در بازار فیلم های پلاستیک است.
فیلم  BOPP مقاومت استثنایی در برابر گرما ، رطوبت ، روغن ، اسیدها و برخی از حلال ها ارائه می دهند.