: 09132154045 - 03132293087
بلاگ - زیباپلاست

چاپ فلکسوگرافی یا فلکسو

چاپ فلکسوگرافی یا فلکسو

چاپ فلکسوگرافی یا فلکسو

نمونه‌ای از فرایند چاپ است که با بهره‌گیری از یک صفحه انعطاف‌پذیر به نام کلیشه (پلیت فتوپلیمری) که ...

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن پلی پروپیلن دو محوره محور (BOPP) فیلم کشیده شده در هر دو دستگاه و ...