: 09132154045 - 03132293087

راهنمای استفاده از محصولات

راهنمای استفاده از محصولات

1.حمل و نقل محصول:

1.1:  از آنجا که محصولات این شرکت طی حمل و نقل تحت پوشش بیمه میباشند، لذا در مواردی که هر آسیبی به محصولات طی حمل و نقل وارد شده باشد، می بایست بلافاصله به مراجع ذیربط و نماینده بیمه باربری اعلام خسارت گردیده و مورد تأیید کارشناسان ذیصلاح مراجع مذکور قرار گیرد.

1.2: پیشنهاد میگردد در زمان بروز مشکل طی حمل و نقل، جهت ارائه راهنماییهای لازم موارد به پلفیلم/اطلس فیلم/پتکو  نیز اطلاع رسانی شود.

1.3:  لازم است پیش از تخلیه محصول از ماشین و در حین تخلیه، راننده نیز در محل حضور داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه مشکل اقدامات زیر صورت پذیرد:

 

  • -تشریح کتبی مشکل و اخذ تاییدیه از راننده
  • -تهیه عکس از محصولات خسارتدیده و انضمام آن به تاییدیه رانند

 

 

2.کنترل محصولات توسط مشتری:

2.1: لازم است مشتری حداکثر ظرف 48 ساعت پس از دریافت محصولات نوع، سایز و وزن آنها را با سفارش خود تطبیق داده و در صورت وجود هرگونه مغایرت، موارد را به اطلاع پلفیلم/اطلس فیلم/پتکو برساند.

2.2: