: 09132154045 - 03132293087
کیسه زباله - زیباپلاست

کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5
 • می 31 2020
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی60*80 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی60*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 60*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرم زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی سایز 50*80 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله مشکی سایز 50*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 50*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار صفر زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 70*90 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله زرد 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلو گرم زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 60*80 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله زرد 60*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 60*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلو گرم زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 50*80 درجه 1.5
 • zibaplas

کیسه زباله زرد 50*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 50*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار صفر زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 60*100 زرد – مشکی
 • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز 60*100 زرد – مشکی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز 100*60 نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار 5000 کیلو گرم زمان تحویل ...

ادامه مطلب
کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی
 • zibaplas

کیسه نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی

عنوان ویژگی نوع جنس سلفون نسوز امحاء اتوکلاو سایز سفارشی نوع بندی رنگ زرد-مشکی و ... موجود در انبار - زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب