: 09132154045 - 03132293087

کیسه زباله - نایلون - نایلکس

نایلون نونی 65*85

نایلون نونی 65*85

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 65*85 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت پس ...

نایلون نونی 55*75

نایلون نونی 55*75

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 55*75 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت پس ...

کیسه فریزر فله 20*30

کیسه فریزر فله 20*30

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس فریزری سایز 20*30 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت ...

نایلکس رکابی 55*65

نایلکس رکابی 55*65

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 55*65 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت پس ...

نایلکس رکابی 45*55

نایلکس رکابی 45*55

عنوان ویژگی نوع جنس نایلکس سایز 45*55 نوع مواد درجه 1 رنگ شفاف موجود در انبار 1000 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ساعت پس ...