: 09132154045 - 03132293087
بایگانی‌های کیسه زباله - زیباپلاست

کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5
  • می 31 2020
  • zibaplas

کیسه زباله مشکی 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله مشکی 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی60*80 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله مشکی60*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 60*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار 350 کیلوگرم زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله مشکی سایز 50*80 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله مشکی سایز 50*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 50*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ مشکی موجود در انبار صفر زمان تحویل بار 72 ساعت ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله زرد 90*120 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 90*120 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلوگرمی زمان تحویل بار 72 ...

ادامه مطلب
کیسه زباله  زرد 70*90 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله زرد 70*90 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 70*90 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلو گرم زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب
کیسه زباله زرد 60*80 درجه 1.5
  • zibaplas

کیسه زباله زرد 60*80 درجه 1.5

عنوان ویژگی نوع جنس نایلون سایز 60*80 نوع مواد درجه 1.5 رنگ زرد موجود در انبار 350 کیلو گرم زمان تحویل بار ...

ادامه مطلب