: 09132154045 - 03132293087

درباره ما

درباره زیباپلاست

گروه بازرگانی زیباپلاست اصفهان فعالیت حرفه ای خود را درزمینه فروش از سال 1384 آغازکرد وتا به حال به لطف خداوندمتعال ومدد آقا امام زمان(عج) باکمک وبه کارگیری افرادکارآمد درمجموعه توانسته است بازارهای متعادل ومناسبی را برای عرضه محصولات داخلی دربازارهای داخل وخارج ازکشورایجادکندتابتواندکمکی هرچندکوچک به ایجاداشتغال وکارآفرینی درپیرو رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب  درصنعت کشورکرده باشد.

ازجمله محصولات این مرکزعبارتنداز: 

 • محصولات چاپ و دسته بندی
 • تولد کیسه های تبلیغات چاپدار
 • تولید نایلکس های دسته دارفروشگاهی
 • تولید نایلون شرینگ و گلخانه ای

 • تولید سلفون

 • تولید وچاپ سلفون های لمینت بسته بندی موادغذایی ، حبوبات ، صنعتی ، بهداشتی

 • چاپ سلفون ساشه ، لیبل ، پاکت ایستاده

محصولات پزشکی  و بیمارستانی :

 • توزیع سیفتی باکس جهت عرضه به بیمارستان های کشور
 • تولید کیسه نسوزامحاء اتوکلا و جهت استفاده جهت زباله عفونی اتاق عمل
 • تولید البسه بیمارستانی
 • تولیدپک بیمار
 • تولیدپک جراح واتاق عمل